Utleie

Blefjell Hytteutvikling AS driver også med formidling av hytter gjennom vår side www.blefjell-hytteutleie.no / facebook side.

I 2021 hadde vi over 5000 besøkende på våre hytter. Vi har over flere år opparbeidet et godt navn og rykte med mange faste gjester både i privatmarkedet og næringslivet. Litt av vårt konsept er å tilby utleie når du kjøper hytte av oss. Vi har i dag 3 hytter vi har solgt med en formidlingsavtale. Her har vi gode leieinntekter og vise til.

Fler og fler ser på muligheten for å kunne leie ut hytta når de selv ikke bruker den som er en fin måte å dekke opp utgifene det er å eie en hytte.